Klíčové výhody Boldem CDP pro profesionály

Poznejte, jaké praktické výhody přináší Boldem CDP a jak usnadňuje řešení úkolů na různých pracovních pozicích.

Marketingový manažer

Automatická personalizace: buďte při komunikaci osobní

Personalizované zprávy prokazatelně zvyšují angažovanost příjemců, zvyšují míru jejich otevření a snižují pravděpodobnost, že budou označeny jako SPAM.

 • Skloňování křestních jmen a příjmení

  Inteligentní personalizace Boldem automaticky rozpozná pohlaví příjmeců podle jejich křestních jmen a příjmení a správně je vyskloňuje před odesláním kampaně. Vaše newslettery tak získají osobní nádech a větší šanci na otevření.

 • Individuální slevové kupóny

  Automaticky generujte jedinečné slevové kupóny pro příjemce a zdůrazněte, že vám na nich záleží. Kupónům můžete nastavit libovolnou platnost a systém se postará o jejich automatické vkládání do zpráv.

 • Svátky a výročí

  Boldem automaticky přiřadí křestním jménům datum jejich svátku a na základě toho snadno rozešle automatické zprávy s nabídkou, která motivuje zákazníky k nákupu.

 • Vlastní příznaky

  Pokročilé personalizační funkce zahrnují možnost přiřadit každému příjemci nebo skupině příjemců libovolné vlastnosti podle vašich individuálních potřeb a na základě toho jim nabízet vhodné produkty a služby.

Marketingový specialista

Přesné cílení pomocí segmentace zákazníků

Oslovte správnou skupinu příjemců a zvyšte tržby cílením na ty správné zákazníky. Boldem CDP nabízí nástroje k pokročilé segmentaci, které umožňují cílit na zákazníky podle jejich chování, preferencí, nebo třeba demografických údajů.

 • Segmentace podle chování zákazníků

  Nerozesílejte hromadné zprávy naslepo! Posílejte relevantní obsah konkrétním skupinám zákazníků. Vytvořte si segmenty na základě konkrétního chování, aktivit nebo vlastností zákazníků a zaměřte se na ty, kteří mají nejvyšší pravděpodobnost znovu nakoupit.

 • Cílené kampaně

  Při vytváření kampaní můžete filtrovat příjemce podle města, pohlaví, jména, data posledního nákupu nebo vlastních kritérií a přizpůsobit hromadné e-maily těmto parametrům. Spolu s personalizovaným oslovením tak snadno ukážete, že vám na zákaznících záleží.

 • Segmentace pomocí formulářů

  V Boldem CDP si můžete vytvořit neomezené množství formulářů, snadno je pomocí jedineho kódu zobrazit na svém webu či v aplikaci a sbírat informace o zákaznících.

Marketingový analytik

Optimalizace kampaní podle získaných dat

Poznejte své zákazníky na základě dat získávaných v reálném čase a optimalizujte kampaně tak, aby stabilně dosahovaly těch nejlepších výsledků.

 • Automatické testování kampaní

  A/B testování umožňuje automaticky otestovat až 4 různé varianty obsahu v rozesílaných zprávách, jako jsou barvy, umístění tlačítek, rozložení, obrázky a text, stejně jako otestovat varianty předmětů nebo odesílatelů.

 • Automatické vyhodnocování

  Boldem CDP automaticky rozdělí rozesílku na testovací dávky, rozešle jednotlivé varianty, na pozadí vyhodnotí nejúspěšnější kombinaci a tuto pak automaticky rozešle na zbývající příjemce. Tím vám zajistí největší šanci na otevření zpráv a prokliknutí odkazů.

 • Vizualizace výsledků v lidské podobě

  Výsledky kampaní se zobrazují jednak v podobě grafu, statistických údajů o doménách, zařízeních, prohlížečích, či operačních systémech, a jednak v podobě teplotní mapy zvýrazňující místa, na která příjemci klikali nejvíce, a poskytuje podrobné statistiky a reporty jednotlivých variant, včetně vítězné.

diagram znázorňující různé informace, které lze získat od návštěvníka, aby mu bylo možné nabídnout lepší nabídky

Manažer prodeje

Zlepšete prodejní strategie

Poznejte hlouběji potřeby a preference svých zákazníků, přizpůsobte jim nabídku a optimalizujte své prodejní strategie k dosažení vynikajících výsledků. S Boldem CDP můžete analyzovat zákaznické chování, vytvářet cílené kampaně a zvyšovat svou konkurenceschopnost na trhu.

 • Analyzujte zákaznické chování a preference

  Díky Boldem CDP získáte podrobný vhled do potřeb a preferencí vašich zákazníků. Analyzujte jejich nákupní chování, zájmy a zpětnou vazbu, abyste mohli vytvářet personalizované nabídky, které opravdu osloví.

 • Zadávejte cílené marketingové kampaně

  Pomocí dat získaných CDP můžete navrhovat a implementovat marketingové kampaně přesně zaměřené na různé segmenty vašich zákazníků. Tím zvýšíte relevanci a efektivitu svých nabídek, což povede k vyšší spokojenosti a loajalitě zákazníků.

 • Zvyšujte svou konkurenceschopnost na trhu

  Optimalizujte své prodejní strategie na základě datových analýz a přehledů z Boldem CDP. Na základě nich pak přizpůsobte své prodejní taktiky, abyste dosáhli lepších výsledků a posílili svou pozici na trhu.

Testování úspěšnosti e-mailových kampaní v Boldem za pomocí A/B testování. Testujte 4 varianty předmětu, odesílatele a obsahu.

E-commerce manažer

Najděte nové leady snadněji!

Efektivně spravujte a vyhodnocujte potenciální zákazníky pomocí precizních dat shromážděných z různorodých zdrojů. Díky Boldem CDP můžete integrovat informace z vaší aplikace, webových stránek i návštěv v kamenných prodejnách. Získejte komplexní pohled na chování a zájmy vašich leadů, abyste mohli lépe cílit své marketingové úsilí a přeměnit potenciální zákazníky na věrné klienty.

 • Kombinujte data z aplikací, webu i kamenných prodejen

  Pomocí Boldem CDP můžete snadno integrovat a spravovat data získaná z různých kanálů. Tato komplexní data vám umožní získat ucelený pohled na chování vašich zákazníků napříč všemi platformami, což vám pomůže efektivněji vyhledávat nové leady a konvertovat je na platící zákazníky.

 • Optimalizujte strategie na základě precizních dat

  Boldem CDP vám poskytne nástroje k podrobné analýze a vyhodnocování potenciálních zákazníků. Díky tomu můžete identifikovat nejperspektivnější leady, personalizovat své nabídky a zvyšovat míru konverze.

 • Transformujte potenciální zákazníky na věrné klienty

  S pomocí našeho systému CDP můžete efektivněji spravovat leady a přeměňovat je na loajální zákazníky. Analyzujte interakce a zpětnou vazbu, přizpůsobte své prodejní a marketingové strategie a zajistěte, že každý potenciální zákazník dostane přesně to, co hledá. Tím maximalizujete své prodejní úsilí a dosáhnete lepších obchodních výsledků.

diagram znázorňující různé informace, které lze získat od návštěvníka, aby mu bylo možné nabídnout lepší nabídky

Specialista zákaznického servisu

Zlepšujte a udržujte vztahy se zákazníky

Odhalte zákazníky, u kterých hrozí vysoké riziko odchodu, a vytvořte personalizované kampaně zaměřené na jejich udržení. Boldem CDP si můžete propojit s vaším systémem podpory a na základě dat analyzovat chování zákazníků a včas identifikovat varovné signály, které naznačují jejich nespokojenost nebo úmysl přejít ke konkurenci. S těmito cennými informacemi pak můžete připravit specifické nabídky, exkluzivní slevy, nebo jiná motivační opatření, která zvýší jejich loajalitu a prodlouží jejich vztah s vaší značkou. Vybudujte pevnější a dlouhodobější vztahy se svými zákazníky prostřednictvím efektivních strategií retence založených na datech!

 • Rozpoznejte zákazníky s potenciálním problémem

  Na základě dat propojených do Boldem CDP můžete rychle identifikovat zákazníky, kteří vykazují známky nespokojenosti nebo mají vysoké riziko odchodu. To umožňuje proaktivně oslovit tyto zákazníky a vyřešit jejich problémy dříve, než se rozhodnou odejít.

 • Nabízejte cílenou pomoc a řešení na míru

  Boldem CDP poskytuje podrobná data o zákaznících, která umožňují specialistům zákaznického servisu poskytovat personalizovanou podporu. Na základě konkrétních potřeb a historie interakcí mohou nabídnout relevantní řešení a speciální nabídky, které zvýší spokojenost zákazníků.

 • Budujte dlouhodobé vztahy pomocí efektivní komunikace

  Díky Boldem CDP mohou specialisté zákaznického servisu vytvářet a udržovat silnější vztahy se zákazníky. Pravidelná a relevantní komunikace, založená na přesných datech, zvyšuje důvěru a loajalitu zákazníků, což vede k dlouhodobému úspěchu a spokojenosti.

Softwarový nástroj Boldem pro A/B testování emailů. Testujte 4 varianty předmětu, odesílatele a obsahu a získejte informace o svém publiku.

IT manažer

Konsolidujte data na jedno místo

Centralizujte všechna svá data z různorodých zdrojů, jako jsou webové stránky, CRM systémy, e-mailové kampaně a sociální média, do jednoho integrovaného systému v Boldem CDP. Tento přístup usnadňuje správu a analýzu dat, poskytuje jednotný pohled na zákaznické informace a zajišťuje, že různá oddělení vaší společnosti mají všechny potřebné údaje na dosah ruky. S Boldem CDP získáte lepší kontrolu nad svými daty, což vám umožní rychleji a efektivněji reagovat na potřeby vašich zákazníků a optimalizovat vaše marketingové a prodejní strategie.

 • Jednotná správa dat z různých platforem

  Boldem CDP usnadňuje integraci různých systémů a platforem, které vaše firma používá. IT manažeři mohou snadno propojit webové stránky, CRM, e-mailové kampaně a sociální média do jednoho systému, což minimalizuje komplikace a zjednodušuje celkovou IT infrastrukturu.

 • Vylepšené zabezpečení a správa přístupu

  Integrací dat do jednoho systému mohou IT manažeři lépe kontrolovat a zabezpečovat přístup k citlivým informacím. Boldem CDP poskytuje robustní bezpečnostní mechanismy, které chrání data před neoprávněným přístupem.

 • Zvýšení efektivity prostřednictvím automatizace

  Boldem CDP umožňuje automatizovat sběr, konsolidaci a analýzu dat. Automatizované procesy snižují manuální práci, minimalizují chyby a zvyšují celkovou efektivitu práce s daty, což uvolňuje čas na strategické úkoly.

Nastavení transakčních e-mailů a SMS v aplikaci Boldem.

DevOps specialista

Rozšiřte svůj byznys pomocí integrací

Maximalizujte efektivitu a interoperabilitu pomocí pokročilého Boldem API a nabídky integračních konektorů. Tyto nástroje vám umožní bezproblémově propojit Boldem CDP s vašimi stávajícími systémy a aplikacemi. Nezáleží na tom, zda používáte CRM, ERP, e-mailové marketingové platformy nebo jiné klíčové podnikové systémy, naše API rozhraní a konektory zajišťují hladkou a rychlou integraci. Tento přístup nejenže zjednodušuje datové toky a procesy, ale také zaručuje, že všechny vaše technologie spolupracují harmonicky a efektivně, čímž se zvyšuje celková produktivita a přináší lepší obchodní výsledky.

 • Flexibilní integrace s existujícími aplikacemi a systémy

  Díky pokročilému API rozhraní a integračním konektorům mohou integrační specialisté snadno propojit Boldem CDP s firemním CRM, ERP, účetním systémem, obchodními platformami a dalšími klíčovými systémy.

 • Centralizovaná správa a snadný přístup k datům

  Díky centralizaci dat z různých zdrojů do jednoho systému poskytuje Boldem CDP integrátorům a správcům dat v IT odděleních snadnější správu a přístup k důležitým informacím. Rovněž zajišťuje, že všichni zaměstnanci mají přístup k aktuálním a přesným údajům potřebným pro jejich práci.

 • Instantní propojení s Shoptet, Shopify a Upgates

  Kromě Boldem API máte k dispozici automatická propojení pro různé e-shopové platformy. Díky tomu nemusíte nic programovat – stačí si doplněk nainstalovat v administraci dané platformy. Tato okamžitá integrace umožňuje snadné a rychlé propojení s Boldem CDP a plné využití jeho marketingových funkcí.

 • Okamžitá upozornění pomocí webhooků

  Webhooky umožňují okamžitě odesílat informace na URL vaší aplikace při specifických akcích, jako je například doručení nebo otevření transakčního e-mailu, prokliknutí odkazu, odhlášení z e-mailu nebo označení e-mailu jako SPAM. Tento specifický způsob komunikace zajišťuje, že máte vždy aktuální a přesné informace o aktivitách vašich zákazníků.

API rozhraní Boldem pro integraci s webovými, mobilními nebo desktopovými aplikacemi.

Datový analytik

Zjednodušte a optimalizujte správu dat

Ulehčete svému IT týmu od rutinních úloh a zefektivněte správu dat díky automatizaci opakujících se procesů. Boldem CDP umožňuje automatizovat úkoly jako jsou importování a exportování dat, optimalizace databází a odesílání zpráv více kanály. Tím se snižuje manuální práce, minimalizují se chyby a váš tým se může soustředit na strategičtější projekty. Automatizace datových procesů nejenže zvyšuje efektivitu a produktivitu, ale také zajišťuje, že vaše data jsou vždy aktuální.

 • Automatizace opakujících se úloh

  Boldem CDP umožňuje automatizovat rutinní úkoly, jako jsou importování a exportování dat, nebo třeba optimalizace databází. Tím se výrazně snižuje manuální práce a minimalizují se chyby, což ulehčuje IT týmu a zvyšuje spolehlivost datových procesů.

 • Automatizace dat z prodejních platforem

  Pomocí Boldem CDP můžete automatizovat klíčové marketingové a prodejní procesy, jako je připomínání opuštěných košíků, zasílání personalizovaných zpráv k narozeninám a výročím, nebo třeba uvítací zprávy pro nové uživatele. Tyto funkce zvyšují pravděpodobnost dokončení nákupů, posilují vztahy se zákazníky a zlepšují první dojem, což vede k vyšší spokojenosti a loajalitě zákazníků.

 • Zabezpečení a monitorování datových operací

  Automatizace v Boldem CDP jsou zabezpečeny robustními bezpečnostní mechanismy, které zajišťují ochranu dat před neoprávněným přístupem. Vaše IT oddělení může efektivně monitorovat datové operace, zatímco o identifikaci a řešení bezpečnostních hrozeb se postaráme za vás.