Píšeme Boldem blog

Realizace automatizací pro e-shop ALP ecology

Publikováno 3 min. čtení

Pohled na tři šablony newsletteru od společnosti ALP ecology

Příběh

Malá firma zabývající se více než 15 let výrobou ekologického produktu Likvidátor pachu ALP, který je šetrný nejen k lidem, ale i k přírodě.

Kromě tohoto vlajkového produktu nabízí Alpík v kamenném obchodě v Ostravě a na e-shopu další přírodní a šetrné produkty z celého světa.

Realizace automatizací pro e-shop ALP ecology, s.r.o.

Technická výzva

Technická výzva a navržení strategického plánu pro hromadný a automaticky e-mailing.

Cílem bylo doplnit firemní marketingový komunikační mix o e‑mail marketing. Navrhnout vzhled kampaní, sestavit plán a strategii hromadného mailingu a automatického e‑mailového scénáře, který se bude spouštět na základě nedokončené objednávky.

Proces

1. Hromadný mailing

Příprava designu e-mailových kampaní a stanovení rozesílek v rámci jednoho měsíce. Kampaně odrážejí aktuální trendy a novinky nabízené na e-shopu. Dle toho se připravují a plánují rozesílky.

Každý měsíc sledujeme výkon na základě statistik mailingového nástroje a v kombinaci se statistikami z Google Analytics zpracováváme pro klienta pravidelné reporty.

2. Automatizace

V roce 2021 jsme k hromadnému mailingu zařadili i automatizace. Cílem bylo stanovit, jaké automatizace se budou realizovat a v jakých časových intervalech se budou spouštět. V únoru 2021 jsme spustili první automatizaci na opuštěný košík. Zároveň jsme vytvořili e-mailovou kampaň, která dynamicky dotahuje produkty vložené do košíku a následně spouští automatický proces. V rámci tohoto typu komunikace se nám osvědčilo rozdělit komunikaci do 2 fází:

Fáze 1Fáze 2
Odeslání e-mailové kampaně po 3 hodinách od nedokončení objednávky (spuštění automatizace).Kontrola po 24 hodinách od nedokončení objednávky.

Pokud zákazník e-shopu, po prvním zaslaném e-mailu, objednávku nedokončí, systém na jeho adresu automaticky pošle druhý upozorňující e-mail, který je odlišný od toho prvního. Sdělení v sobě nese tón naléhavosti a apeluje na dokončení objednávky.
Rozdělení automatizace na opuštěný košík

Během přípravy jsme vymysleli 2 navazující kampaně, jejichž sdělení měla vzestupnou naléhavost. Zatímco v první kampani zákazníka pouze upozorňujeme na nedokončenou objednávku, ve druhé kampani jsem obsah více emocionálně zabarvili.

V květnu roku 2021 jsme opuštěný košík doplnili o automatizovanou uvítací kampaň, jejímž cílem je reagovat na registraci zákazníků na e-shopu.

Výsledky

1. Před zavedením automatizací

Před zavedením automatizací se v rámci e-mail marketingového nástroje využíval pouze hromadný mailing, který byl zahájen v květnu 2017.

Statistiky hromadného mailingu ALP ecology, s.r.o.
Statistiky hromadného mailingu

Abychom drželi krok s aktuálními trendy, vzhled kampaní a jejich rozložení se v průběhu času měnilo. První změna přišla v roce 2020.

Další aktualizace byla realizována začátkem roku 2022.

2. Po zavedení automatizací

Díky automatizacím se podařilo obohatit e-mailový kanál o nový typ sdělení.

V porovnání s ostatními kampaněmi bylo u automatizovaných kampaní dosaženo několikanásobně lepšího výsledku, co se míry otevření a prokliků týče.

Vliv realizace automatizací na celkový e-mailing e-shopu ALP ecology, s.r.o.? Statistiky automatických kampaní mluví za vše.
Statistiky automatické kampaně pro opuštěný košík a uvítací kampaň

V případě opuštěného košíku mluvíme až o 2,4násobku navýšení míry otevřenosti a 9,5násobku navýšení míry prokliku. V případě uvítací kampaně se jedná o 1,9násobek navýšení míry otevřenosti a 4násobek navýšení míry prokliku.

3. Mailing v komunikačním mixu

E-mail marketing v rámci celého marketingového komunikačního mixu firmy přispívá na konverzích v průměru každý měsíc 5,66 %. Podíl automatizovaných kampaní na celkovém e-mail marketingu je 27 %.

Podíl e-mailového kanálu z celkového komunikačního mixu a Podíl automatizovaných kampaní v mailingu.
Konverzní podíl hromadného a automatizovaného mailingu na celkovém marketingovém komunikačním mixu

Souhrn přínosů

Souhrn přínosů z realizace automatizací.
 • Napojení e‑mailového nástroje na systém e‑shopu umožňuje automatické získávání dat.
 • Nastavení sofistikovanější formy e‑mailového kanálu.
 • Doplnění e‑mailingu do online komunikačního mixu společnosti.
 • Nárůst tržeb, které tento kanál dokáže vygenerovat.
 • Zlepšení vztahu vůči značce.
Klára Messerschmidtová Autor: Klára Messerschmidtová
Publikováno: 12. července 2022

Jste připraveni?

Je to snadné. Začít můžete rovnou.

Vyzkoušejte Boldem

 • Lidé chatují na obchodní schůzce
 • Farmář drží dýně
 • Muž přemýšlí v kanceláři
 • Žena se usmívá před notebookem
 • Portrét mladé ženy
 • Automechanici
 • Zubařka a její pacientka
 • Prodavačka v obchodě s oblečením
 • Tým sjíždí řeku během raftingu
 • Rodina v poli
 • Lidé, kteří se účastní konference
Umělá inteligence v Boldem

13. září 2023

Máte už taky umělou inteligenci? A mohli bychom ji vidět?

AI v e-mailingu už dávno není sci-fi. ChatGPT využívají marketéři pro efektivnější práci s textem už od začátku boomu. Díky integrované funkci AI v šablonovém editoru Boldem se e-mailingu otevírají další, nové možnosti.