Píšeme Boldem blog

Jak měřit úspěšnost e-mail marketingu?

Publikováno 5 min. čtení

Jak měřit úspěšnost e-mail marketingu?

Využíváte v rámci firemního komunikačního mixu e-mail marketing? Pokud ano, určitě vás zajímá, jaké jsou základní metriky e-mailingu, nebo co v e-mail marketingu znamenají pojmy dobrá míra otevření a dobrý proklik. Pojďme se na tuto problematiku podívat podrobněji.

Proč sledovat úspěšnost e-mail marketingu?

E-mailové nástroje většinou nejsou zadarmo. Cena se zpravidla odvíjí od počtu příjemců a množství rozeslaných e-mailů za měsíc. Nikdo z nás nechce utrácet zbytečně, a proto bychom měli pravidelně hodnotit výsledky naší práce. Abychom dosáhli úspěchu, je potřeba:

 • stanovit si cíle a metriky, podle kterých budeme výsledky měřit,
 • mít oči na stopkách a pravidelně sledovat statistiky.
Sledujte pravidelně statistiky e-mail marketingu.

Vyhodnocování kampaní je základ, bez kterého se neobejdeme. Díky němu jsme schopni zjistit, jestli se blížíme našim cílům, či nikoli. Na co si dát pozor a jak kampaně analyzovat? Nabízí se nám dvě možnosti, přičemž doporučujeme jejich vzájemnou součinnost:

 • statistiky z e-mail marketingového nástroje;
 • statistiky z Google Analytics.

Statistiky z e-mail marketingových nástrojů

Většina e-mail marketingových nástrojů vám nabídne základní statistiky. Ty jsou dobré zejména k tomu, abyste zjistili, jak moc jsou vaše e-maily populární u vašeho publika. Skrze ně zjistíte, zda příjemci vaše e-maily otevírají, čtou, a případně zda probíhá interakce v podobě prokliků na vaše stránky nebo e-shopy. Jak ale zjistíme, že jdeme tou správnou cestou a že se můžeme poplácat po rameni? S tím nám pomohou metriky mailingu, které by měl sledovat každý, kdo pracuje s e-mail marketingem.

Jaké jsou rozhodující metriky e-mailingu?

 • Míra otevření (open rate)
 • Míra prokliku (clickthrough rate – CTR)
 • Míra odhlášení (unsubscribe rate)
 • Míra nedoručitelnosti (bounce rate)
Základní metriky e-mail marketingového nástroje Boldem
Obrázek 1: Základní metriky e-mail marketingového nástroje Boldem

Míra otevření (open rate)

Míra otevření nám procentuálně říká, kolik příjemců otevřelo naše sdělení. Respektive nakolik jsme příjemce díky předmětu e-mailu zaujali, že náš e-mail otevřeli.   

Jak vypočítat míru otevření?

(počet unikátních otevřených e-mailů / počet odeslaných e-mailů) * 100

Míru otevření je potřeba brát s nadhledem. Její hodnota je čistě orientační. Proč? Otevření měříme na základě stažení obrázku o velikosti 1 pixelu. Některé e-mailové klienty však obrázky automaticky nestahují (např. Microsoft Outlook), a proto zde může docházet ke zkreslení výsledků. Chcete-li přesnější statistiky, zaměřte se spíše na míru prokliku.

Jak vypočítat míru otevření a míru prokliků v e-mail marketingu?

Míra prokliku (clickthrough rate – CTR)

Míra prokliku nám procentuálně vyjadřuje dodatečnou aktivitu příjemců, kteří e-mail otevřeli. Přesněji, kolik lidí, kteří náš e-mail otevřeli, využilo odkazů v e-mailovém sdělení a proklikli se na naše stránky.

Jak vypočítat míru prokliku?

(počet unikátních prokliků / počet otevřených e-mailů) * 100

Díky proklikům lze snadno zjistit zájem o nabízené produkty nebo služby.  

Míra odhlášení (unsubscribe rate)

Míra odhlášení nám ukazuje ztrátu našich příjemců. Jedná se o procento lidí, kteří se rozhodli odhlásit se z našich newsletterů. Jaká je hranice zdravé míry odhlášení a od jakého bodu bychom měli zbystřit a nejlépe zavést proaktivní kroky, abychom míru odhlášení snížili?

 • Pokud se míra odhlášení pohybuje pod 0,5 %, jedná se zpravidla o přirozenou míru odhlášení, která je svým způsobem přínosná, protože se nám díky ní pročistí naše databáze.
 • Pokud je míra odhlášení nižší, pod 0,2 %, nacházíte se v mezích norem.
 • Pokud je míra odhlášení vyšší než 0,5 %, měli byste analyzovat vaše kampaně a zapracovat na změnách.

Jak vypočítat míru odhlášení?

(počet odhlášení / počet odeslaných e-mailů) * 100
Jak vypočítat míru odhlášení?
Jaká je nejčastější příčina odhlášení?
 • Vysoká frekvence rozesílek,
 • nerelevantní obsah,
 • neoriginalita,
 • nepřehlednost sdělení,
 • příliš velká délka e-mailového sdělení, aj.

Míra nedoručitelnosti (bounce rate)

Míra nedoručitelnosti nebo také míra vrácení je metrika, kterou lze rozdělit do dvou skupin, a to na soft bounce (dočasná nedoručitelnost) a hard bounce (trvalá nedoručitelnost). Vysoké procento nedoručitelnosti můžeme očekávat, pokud s mailingem začínáme. Zpravidla se nám, díky první rozesílce, databáze kontaktů očistí o e-maily, které jsou chybné, nebo již neexistují.

Co je bounce rate neboli míra nedoručitelnosti?
Jaký je rozdíl mezi soft bounce a hard bounce?
Soft bounce

Jedná se o dočasnou nedoručitelnost. Například z důvodu přeplněné e-mailové schránky. V případě aplikace Boldem se systém pokusí e-mail poslat na danou adresu ještě dvakrát. Pokud ani tak nelze e-mail příjemci doručit, systém e-mailovou adresu automaticky přesune do kategorie Odhlášení příjemci.

Hard bounce

Pokud je po první rozesílce e-mailová adresa automaticky označena za hard bounce, znamená to, že tato adresa s velkou pravděpodobností neexistuje, a tudíž e-mail nelze doručit. Jedná se tedy o trvalou nedoručitelnost. E-mailová adresa je okamžitě přesunuta do kategorie Odhlášení příjemci.

Statistiky z Google Analytics

Jak jde vidět, e-mail marketingové nástroje nám o našem e-mailovém úsilí hodně prozradí. Chcete-li být ve svých statistikách ještě o chlup přesnější a zjistit tak trochu jiné informace, měli byste k výše uvedeným metrikám připojit i statistiky z Google Analytics.

Pravděpodobně každý mailový nástroj umožňuje propojení s Google Analytics. Boldem není výjimkou. V Boldem se ke každé kampani automaticky vyplní parametr UTM, který je nezbytný k tomu, abyste byli schopni dohledat statistiky o svých kampaních ve vašem účtu Google Analytics. Parametr UTM se automaticky vyplní na základě názvu, který pro svou kampaň zvolíte. Nicméně, vždy jej můžete manuálně upravit dle svých potřeb.

Statistiky z Google Analytics.

Co všechno vám Google Analytics prozradí?

 • Celkový počet návštěv vašich stránek skrze konkrétní e-mailovou kampaň.
 • Počet unikátních uživatelů, tedy takových, kteří vaše stránky navštívili poprvé během vybraného časového období.
 • Míru okamžitého opuštění stránky.
 • Průměrný počet stránek zobrazených za jednu návštěvu.
 • Průměrnou dobu trvání relace, tj. jak dlouho dotyčná osoba zůstala na vašich stránkách poté, co se na ně proklikla skrze váš e-mail.
 • Hodnotu asistovaných konverzí (určuje počet konverzí, u kterých se tento kanál vyskytl na konverzní trase, ale nejedná se o poslední zdroj návštěvnosti).
 • Hodnotu konverzí po posledním prokliku, po přímé interakci, aj.

Mohlo by vás zajímat:

Klára Messerschmidtová Autor: Klára Messerschmidtová
Publikováno: 2. června 2022

Jste připraveni?

Je to snadné. Začít můžete rovnou.

Vyzkoušejte Boldem

 • Prodavačka v obchodě s oblečením
 • Muž přemýšlí v kanceláři
 • Rodina v poli
 • Zubařka a její pacientka
 • Automechanici
 • Tým sjíždí řeku během raftingu
 • Farmář drží dýně
 • Lidé chatují na obchodní schůzce
 • Portrét mladé ženy
 • Žena se usmívá před notebookem
 • Lidé, kteří se účastní konference
Příklady scénářů pro využití vlastních událostí v Boldem

21. března 2024

Vlastní události: Využívejte data naplno

Vlastní události jsme vám představili už před dvěma týdny. Ve zkratce se jedná o úložiště v Boldem, kam si můžete ukládat jakákoliv data, která na svém webu, v aplikaci nebo na jiné platformě chcete…

Grafické znázornění příkladu automatizace na základě vlastních událostí a jejich výhod

5. března 2024

Spouštíme vlastní události Boldem

Data nad zlato. Proto jsme v Boldem spustili vlastní události, které vám výrazně usnadní personalizovanou a cílenou komunikaci se zákazníky.